Arthur Janov

Arthur Janov, een Amerikaanse psycholoog, is de grondlegger van Primal therapie. Hij is vooral bekend geworden door zijn boek 'The primal scream' en het feit dat John Lennon ooit client van hem was. Hij schreef nog tien boeken waaronder zijn nieuwste boek 'The biology of love'. Met het woord Primal bedoelt Janov de totaliteit van psychische en lichamelijke processen gedurende een catharsis. De regressietherapie die hij ontwikkelde komt voort uit elementen van Psychoanalyse, Psychodrama en Ademwerk. Janov was als therapeut tamelijk eenzijdig, het was een echte houthakker, die werkte met de botte bijl. Hij maakte veel emoties los, maar had weinig belangstelling voor het verdere verloop van het proces. Bovendien was hij nogal pretentieus, hij deed uitspraken over zijn therapie en zienswijze, waarover de meningen nogal verdeeld waren. Vandaar dat veel therapeuten zich gedistantieerd hebben van het gedachtegoed van Janov. Zover mij bekend is er niemand in Nederland die nog met de oorspronkelijke therapie van Janov werkt. Iedere Primal therapeut heeft zijn eigen versie ontwikkelt.