Humanistische psychologie

De basis van mijn werkwijze komt voort uit het gedachtegoed van de humanistische psychologie, ook wel de optimistische psychologie genoemd. Volgens de humanische psychologie heeft ieder mens bewust of onbewust, het verlangen om te zijn zoals hij/zij is en te leven zoals hij/zij dat graag wilt. Zij stimuleert mensen om tot een optimale emotionele ontwikkeling te komen. De humanistische psychologie gaat er vanuit dat ieder mens, in principe in staat is zijn leven vorm te geven zoals hij/zij dat zelf wilt. Iedereen heeft het in zich om creatief, levenslustig en blij door het leven te gaan. Ieder mens heeft het vermogen om gewoon zichzelf te zijn. Helaas zijn er nog al wat obstakels uit het verleden die ons verhinderen alles uit onszelf te halen wat er in zit. Wanneer we die obstakels kunnen wegnemen, zouden we oneindig veel meer mogelijkheden hebben om ons leven vorm te geven, dan het nu het geval is. Het is bekend dat we over het algemeen slechts een fractie van onze potentiele mogelijkheden benutten. De humanistische psychologie gebruikt lichaams-en ervarings gerichte methoden om die obstakels aan te pakken.