Primalpijn & Pijnstillers

De meeste mensen verkeren bewust of onbewust in een toestand van leegte, (primal-pijn) waarin men geen uitweg meer ziet. We hebben vaak al van alles ondernomen om die leegte op te vullen. We hebben geprobeerd onze leegte op te vullen met gezelligheid, of door harder en langer te gaan werken. Ons tekortschieten hebben we gecompenseerd met prestatie. Onze verveling vullen we op met vermaak, onze innerlijke leegte met consumeren, onze hoofdpijn met paracetemol, onze depressie met prozac. Kortom al onze kwaaltjes hebben alleen de farmaceutische industrie rijker gemaakt. De pijn van de leegte die we voelen vereist blijkbaar een bepaalde manier om ze aan te kunnen en verder te leven. We proberen van alles om aan de angst voor de leegte te ontsnappen. Ook het gebruik van alcohol, drugs, tabak en kalmerende middelen is voor ons een manier om de werkelijkheid te vermijden. Het lijkt er zelfs op dat we de meeste energie steken in het zoeken naar wegen om aan de angst voor de leegte te ontkomen, zoals in godsdienst, politiek of door ons helemaal op ons werk te storten. Het zijn echter slechts pijnstillers, ze snijden ons af van de werkelijkheid. Ze doden alleen het bewustzijn. Ze werken tegengesteld aan de functie van Primal Ademwerk.