Primalpijn

Ieder kind heeft behoefte aan liefde van –en interactie met de moeder. Als de moeder hiervoor kan zorgen, voelt het kind zich gedragen, herkend en ontmoet. Vandaar uit kan het zich ontwikkelen tot een eigen individu. Wanneer deze behoeften echter stelselmatig niet aan bod komen voelt het kind een leegte. Die leegte kan op den duur in pijn omgezet worden. Deze pijn noemen we Primal-pijn. Primal-pijn ontstaat wanneer het kind geen verbinding kan maken met de moeder. Is dit een permanente situatie dan zal het kind zich in zichzelf terugtrekken om de pijn uit de weg te gaan die het opdoet in het contact met de moeder. Dit terugtrekken gebeurt niet bewust, maar is een automatische reactie van het gehele organisme. Op deze wijze wordt de pijn niet meer gevoeld. De pijn is echter niet verdwenen, maar gaat een eigen leven leiden buiten het bewustzijn om. Want alles wat niet wordt ervaren wordt meegedragen en blijft een voortdurende druk uitoefenen. Hierdoor kan het gebeuren dat iemand op latere leeftijd er nog voortdurend mee wordt geconfronteerd.