Regulier & Alternatief

De reguliere psychotherapie begint gewoonlijk met het vaststellen van een diagnose. Bijvoorbeeld een passief-agressieve persoonlijkheid, of een obsessief-compulsieve, hysterische karakterverstoring met gebrekkige impulsbeheersing, enzovoort. Maar er is weinig of geen verband tussen de diagnose en de soort therapie die gegeven wordt. Het is vrijwel voor iedereen hetzelfde. Een gedragsonderzoek en een aantal inzichten rijkelijk voorzien van adviezen en aanmoedigingen en een pot met pillen. Ofschoon de diagnose vaak zeer nauwkeurig is, wordt niemand er beter van. Daarom stelt de traditionele manier van diagnose stellen weinig voor. Dit komt omdat de 'ziekte' universeel is, maar de 'zieken' uniek. De alternatieve psychotherapieen waar ik mee werk o.a de vele vormen van Bevrijdend-Ademwerk behoeven geen diagnose als zodanig. Wat mij betreft worden we slechts door één 'ziekte' getroffen en dat is angst.(primal-pijn) Hoewel angst zich op verschillende manieren kan manifesteren is het vrijwel universeel van aard. De vele vormen van Bevrijdend-Ademwerk die ik gebruik scheppen situaties waarin onverwerkte gevoelens die onder die angst zitten, verwerkt kunnen worden.