Ten Geleide

Als kind zoek je hét bij je ouders. Terecht want die zijn ervoor, daar heb je als kind recht op. Of je krijgt wat je zoekt is natuurlijk een ander verhaal. Maar het recht is er, hét krijgen meestal niet. Nu je volwassen bent zoek je misschien bij je partner, wat je bij je ouders niet kon vinden. En misschien zoekt je partner wel hetzelfde bij jou. Twee mensen die wat warmte en koestering zoeken en die het elkaar niet kunnen geven omdat ze het zelf nooit ontvangen hebben. Wanneer je partner je niet kan geven wat jij zo broodnodig hebt, is dat natuurlijk frustrerend. Maar je bent het in ieder geval gewend, want je hebt dat immers van je ouders ook nooit gehad. Maar wat nu, als je partner je wel geeft wat je nodig hebt, kan jij het dan ontvangen? Wellicht roept dat veel angst bij je op. Want als je één keer krijgt waar je zo naar verlangde, zal je het dan ook de volgende keer krijgen? En wat te doen als je partner vertrekt? Eigenlijk is je partner nog minder betrouwbaar dan je ouders. Dit soort gevoelens kunnen je volledig blokkeren om te ontvangen wat je zo nodig hebt. Omdat het afgewezen kind in je nog steeds de pijnlijke herinneringen uit het verleden met zich meedraagt. Toch bestaat er iemand in je leven die je wel kan geven waar je zo naar verlangd. Die iemand ben je namelijk zelf

Hoe werkt Primal Ademwerk?

Primal Ademwerk is een synthese van, gestalt, psycho-drama, en Ademwerk. Een primal proces kan dieper gaan dan wat voor therapie dan ook. Het boort diepere lagen aan die zelfs met andere intensieve vormen van Ademwerk maar met moeite naar boven komen. Want primal pijn zit vaak verborgen achter depressies, angsten, machteloosheid, saaiheid, machoachtig gedrag, gevoelloosheid, afstandelijkheid, dwangmatig gedrag, enzovoort. Hieronder zit de pijn van vroeger, maar het is soms heel moeilijk om daar contact mee te maken. Je kunt gemakkelijk blijven hangen in achterdocht, rancunes verwijten, agressie en wrok., waardoor anderen steeds meer afstand van je gaan nemen en je je steeds moeilijker kunt uiten. Het is niet mogelijk onderdrukte gevoelens uit de beginperiode van je leven los te laten, zonder dat je ze eerst hebt durven voelen. De kracht van Primal Ademwerk is dan ook om op een intense wijze onverwerkte kinderangsten en emoties naar buiten te brengen. Waardoor de jarenlang onderdrukte energie weer kan gaan stromen. Dit kan een drastische verandering van je negatieve gedragspatronen teweeg brengen.

Wat is Primal Ademwerk?


Primal Ademwerk is  geinspireerd op het werk van de Amerikaanse psycholoog Arhur Janov. Hij verrichte twaalf jaar onderzoek naar het gevolg van onderdrukking van gevoelens in de beginperiode van ons leven. Dit onderzoek toonde aan dat veel onbestemde angsten en gevoelens die ons op latere leeftijd teisteren, afkomstig zijn van verdrongen emotionele pijn uit onze vroegste jeugd. Hij noemde die pijn 'primalpijn'. Primalpijn ontstaat wanneer onze kind-behoeften niet bevredigd worden. Als die pijn te hevig is om begrepen, doorleefd en opgelost te worden, wordt deze onderdrukt. De pijn wordt op dat moment niet gevoeld maar gaat deel uit maken van ons hele organisme. Op die manier blijft het op onbewust niveau invloed uitoefenen op ons volwassen leven, met alle gevolgen vandien. Het houdt pas op als we het contact met die weggestopte pijn opnieuw aangaan. Primal Ademwerk kan ons daarbij helpen. Het ondersteunt ons in het doorleven en verwerken van oude, pijnlijke situaties. Waar na de jarenlange onderdrukte energie weer kan gaan stromen .

Waarom Primal Ademwerk?

Veel mensen voelen zich vaak angstig en hebben geen flauw idee waarom. Ondanks dat er geen enkele reden lijkt te zijn om zich angstig te voelen, geeft het toch een onbehaaglijk gevoel. Normaal gesproken is angst een eenvoudige zaak. We voelen het, we weten waar het vandaan komt en daarom weten we ook dat het weer voorbij gaat. Maar de onbestemde angst die we voelen is een compleet mysterie, niemand kent het of herkent het. Omdat het nog afkomstig is uit de beginperiode van ons leven. Ondanks dat veel mensen zich niet voor kunnen stellen dat deze angsten ons nog steeds in hun greep kunnen hebben, zien we hun invloeden nog altijd in de manier waarop we leven. Want alles wat we doen en laten heeft te maken met deze mysterieuze angst. Onder die angst zit nog steeds de oude diep weggestopte pijn, van toen er niemand was die zo van je hield zoals je dat als kind graag zou willen. Met Primal Ademwerk krijg je de mogelijkheid om weer contact te maken met de onverwerkte kinderangsten en pijn van toen. Waardoor de jarenlang onderdrukte energie weer kan gaan stromen.

Effecten van primal ademwerk

Als volwassene blijf je soms steken in onderdrukte angst of boosheid, waardoor je je positieve en negatieve gevoelens niet meer in zijn totaliteit tot uiting durft te brengen. Primal Ademwerk schept een atmosfeer van veiligheid en acceptatie, die je de ruimte geeft om totaal te zijn in alles wat je voelt en dat naar buiten te brengen. Primal Ademwerk is gebaseerd op een aantal indringende methoden waarbij je op een expressieve manier gemakkelijk contact kan maken met onderdrukte pijn uit de beginperiode van je leven. Hiermee eigen je je weer gevoelens toe waarvoor je je ontoegankelijk had gemaakt. Met het voelen en aanvaarden van je destructieve gevoelens komt er een onderdrukte helende energie vrij, die uiteindelijk je eigen authentieke kracht blijkt te zijn. Hierna kun je aandacht geven aan het positief inrichten van die vrijgekomen energie. Je kunt je hart steeds meer openen voor liefde en acceptatie waar je als kind te bang voor was. Bovendien kun je weer gehoor geven aan je eigen kracht die je als kind misschien nooit hebt durven uitleven.

Het natuurlijke kind

Ieder kind wil graag dingen ontdekken, aanraken en er mee experimenteren. Want door de ogen van een kind is alles spannend en fascinerend. Spontaniteit, nieuwsgierigheid, speelsheid, creativiteit, verwondering en optimisme zijn de belangrijkste eigenschappen van het natuurlijke kind. Het gelooft bovendien dat alles mogelijk is en dat iedereen van ze houdt. Het natuurlijke kind wil alleen maar zichzelf kunnen zijn, het heeft de behoefte om zich uit te drukken en zichzelf te ervaren. Dit is van groot belang bij de ontwikkeling van zijn verdere leven. Maar helaas zijn we als kind die natuurlijkheid kwijtgeraakt, omdat we niet echt meer onszelf konden zijn. We werden gedwongen iemand anders te zijn. We moesten ons volgens de regels van onze opvoeders gedragen. Er werd alleen van ons gehouden als we aan de plannen, eisen , normen, doelen en verwachtingen van hen voldeden. Als we daar niet aan konden voldoen, werden we betutteld en gestraft. Maar je kwetst een kind door het niet zichzelf te laten zijn. Het krijgt dan een gevoel van: 'zoals ik ben is niet ok' Dit is voor het natuurlijke kind een zeer pijnlijke kwestie. Hierdoor heeft het zich teruggetrokken in zichzelf

Primalpijn

Ieder kind heeft behoefte aan liefde van –en interactie met de moeder. Als de moeder hiervoor kan zorgen, voelt het kind zich gedragen, herkend en ontmoet. Vandaar uit kan het zich ontwikkelen tot een eigen individu. Wanneer deze behoeften echter stelselmatig niet aan bod komen voelt het kind een leegte. Die leegte kan op den duur in pijn omgezet worden. Deze pijn noemen we Primal-pijn. Primal-pijn ontstaat wanneer het kind geen verbinding kan maken met de moeder. Is dit een permanente situatie dan zal het kind zich in zichzelf terugtrekken om de pijn uit de weg te gaan die het opdoet in het contact met de moeder. Dit terugtrekken gebeurt niet bewust, maar is een automatische reactie van het gehele organisme. Op deze wijze wordt de pijn niet meer gevoeld. De pijn is echter niet verdwenen, maar gaat een eigen leven leiden buiten het bewustzijn om. Want alles wat niet wordt ervaren wordt meegedragen en blijft een voortdurende druk uitoefenen. Hierdoor kan het gebeuren dat iemand op latere leeftijd er nog voortdurend mee wordt geconfronteerd.

Primalpijn & Pijnstillers

De meeste mensen verkeren bewust of onbewust in een toestand van leegte, (primal-pijn) waarin men geen uitweg meer ziet. We hebben vaak al van alles ondernomen om die leegte op te vullen. We hebben geprobeerd onze leegte op te vullen met gezelligheid, of door harder en langer te gaan werken. Ons tekortschieten hebben we gecompenseerd met prestatie. Onze verveling vullen we op met vermaak, onze innerlijke leegte met consumeren, onze hoofdpijn met paracetemol, onze depressie met prozac. Kortom al onze kwaaltjes hebben alleen de farmaceutische industrie rijker gemaakt. De pijn van de leegte die we voelen vereist blijkbaar een bepaalde manier om ze aan te kunnen en verder te leven. We proberen van alles om aan de angst voor de leegte te ontsnappen. Ook het gebruik van alcohol, drugs, tabak en kalmerende middelen is voor ons een manier om de werkelijkheid te vermijden. Het lijkt er zelfs op dat we de meeste energie steken in het zoeken naar wegen om aan de angst voor de leegte te ontkomen, zoals in godsdienst, politiek of door ons helemaal op ons werk te storten. Het zijn echter slechts pijnstillers, ze snijden ons af van de werkelijkheid. Ze doden alleen het bewustzijn. Ze werken tegengesteld aan de functie van Primal Ademwerk.

Relaties & Primalpijn

Wanneer je op een volwassen manier wilt liefhebben, zul je eerst de pijn moeten voelen van het naar liefde snakkende kind in jezelf. In feite zit dit kind onder alle relatieproblemem waar je op dit moment tegenaan loopt. Om daar achter te komen, zul je op moeten houden met het beschuldigen van je partner. Als je daarmee stopt ontdek je dat alle problemen op een dieper niveau in jezelf zitten. Dan kom je er achter dat er nog veel woede , angst en frustratie in je zit. Onder al die gevoelens zit de pijn dat er niemand is die jou zo liefheeft als het kind in jou zou willen. Wanneer je op dit moment van je partner niet de liefde krijgt die je zou willen, ontwaakt ook de pijn van het gemis uit je kindertijd. Dan kun je ontdekken hoe je in je relaties steeds weer opnieuw situaties schept die je herkent uit je kindertijd. Het is echter niet voldoende om dit met je verstand te begrijpen. Je moet eerst de pijn van nu gaan voelen als een verlengstuk van toen. Dan pas kun je op een dieper niveau begrijpen, dat je de situatie van nu in het leven hebt geroepen, omdat je pijn van toen nog niet hebt verwerkt.

Positief denken als pijnstiller

Wanneer je als kind zijnde steeds maar te horen krijgt dat je niet ok bent, ontwikkel je een negatief gedachtepatroon. Deze negatieve gedachten kun je door gebruik van een pijnstiller zoals bijvoorbeeld antidepressiva in een paar dagen behoorlijk onderdrukken. Maar een veel krachtigere pijnstiller is het zogenaamde positief denken. Wanneer je een positieve gedachte dag in dag uit op jezelf loslaat, kan dit als muziek in je oren klinken, maar als je deep down negatief over jezelf denkt, dan is het alleen maar een kalmeringsmiddel. In feite is het gewoon een morfinespuit die je jezelf toedient. Omdat je gewoonweg niet de waarheid over jezelf wilt horen. Het enige verschil is dat je jezelf geen prik geeft met de naald maar met de mond. Ook iedere therapeut die denkbeeldige oplossingen aanbied in de vorm van suggesties e.d, reikt alleen maar hulpmiddelen aan om de primal pijn te onderdrukken. Primal Ademwerk komt niet met verdovingsmiddelen in de vorm van positief denken of andere bedachte oplossingen, maar trekt het werkelijke probleem, de rotte kies (de primal-pijn) in een keer eruit.

Natuurlijke pijnstillers

Ook ons eigen lichaam kan natuurlijke pijnstillende endorfinen aanmaken. Dit is een morfineachtige stof die voornamelijk geproduceerd wordt door de hypofyse en de hypothalamus. Deze endorfinen zorgen er voor dat pijn hanteerbaar blijft. Het maakt het mogelijk om zowel fysieke als emotionele pijn te onderdrukken. Door geactiveerde endorfinen kunnen we ons aanpassen en blijven functioneren. Het helpt ons om impulsen er onder te houden of tot een later tijdstip uit te stellen. Met endorfinen worden onaangename ervaringen weggehouden uit het bewustzijn. In die zin zijn endorfinen verantwoordelijk voor het ontstaan van het onderbewuste. Het heeft er uiteindelijk toegeleid dat de mens psychisch gespleten is in een bewustzijn en een onderbewustzijn. We weten bewust niet wat we onbewust denken en doen. We zouden graag willen dat we met onze bewuste wil ons leven konden sturen. Maar helaas is het ons onderbewuste met zijn al zijn pijnlijke herinneringen uit het verleden die de richting in ons leven bepaalt.

Het onderbewuste

De menselijke geest is verdeeld in een bewust deel en een onbewust deel. Nog geen tien procent van wat wij doen en laten doen we bewust. De rest, meer dan negentig procent van ons doen en laten gaat onbewust. Hoewel het onderbewuste dus het grootste deel van onze geest gebruikt, is het op bepaalde punten zwaar gehandicapt. Want het kan niet coordineren, integreren, afwegen en overwegen, bovendien kan het onmogelijk creatief en vernieuwend zijn. Die eigenschappen maken deel uit van het bewuste deel. Daar heeft het onbewuste deel geen toegang toe. Het onbewuste deel is een vergaarbak van alles wat ooit verdrongen is, wat we niet wilde ervaren. Het is reactief, conservatief, behoudend , het houdt vast aan bestaande toestanden. Het vertoont steeds weer hetzelfde stereotiepe gedrag. Wanneer we bewust proberen dingen van onszelf te veranderen, dan heeft het onbewuste daar grote moeite mee. Het trekt gewoon de handrem aan, waardoor ons voornemen gedoemd is om te mislukken. Ook al maken we onszelf graag wijs dat we een bewuste wil hebben die ons leven richting geeft. In feite bepaalt ons onbewuste deel welke kant we opgaan.

Afweer

Afweer ontstaat als iets niet wáár mag zijn. Als kind doe je hiermee een poging om je te onttrekken aan wat er op dat moment is.(meestal angst en/of pijn) Hiermee verdwijnt wat niet wáár mag zijn naar de duisternis van het onderbewuste. Met Primal maak je weer contact met je onderbewuste. Waardoor datgene wat niet wáár mocht zijn en je afweer er tegen weer zichtbaar wordt. Uiteindelijk blijkt die afweer nog net eender te zijn als toen. Het merkwaardige hiervan is dat we net als toen niet weten dat we het doen. En omdat we niet weten dat we het doen kunnen we het vaak ook niet stoppen. In die zin leven leven we nu, alsof het verleden nog bestaat. We laten ons, zelfstandig en volwassen nog steeds bepalen door afweermechanismen van het angstige en bange kind dat we ooit waren. Zonder het deksel van de verdrongen pijn te openen is het vaak heel moeilijk om je onderbewuste te overtuigen dat je nu niet meer dat angstige bange kind bent.

Arthur Janov

Arthur Janov, een Amerikaanse psycholoog, is de grondlegger van Primal therapie. Hij is vooral bekend geworden door zijn boek 'The primal scream' en het feit dat John Lennon ooit client van hem was. Hij schreef nog tien boeken waaronder zijn nieuwste boek 'The biology of love'. Met het woord Primal bedoelt Janov de totaliteit van psychische en lichamelijke processen gedurende een catharsis. De regressietherapie die hij ontwikkelde komt voort uit elementen van Psychoanalyse, Psychodrama en Ademwerk. Janov was als therapeut tamelijk eenzijdig, het was een echte houthakker, die werkte met de botte bijl. Hij maakte veel emoties los, maar had weinig belangstelling voor het verdere verloop van het proces. Bovendien was hij nogal pretentieus, hij deed uitspraken over zijn therapie en zienswijze, waarover de meningen nogal verdeeld waren. Vandaar dat veel therapeuten zich gedistantieerd hebben van het gedachtegoed van Janov. Zover mij bekend is er niemand in Nederland die nog met de oorspronkelijke therapie van Janov werkt. Iedere Primal therapeut heeft zijn eigen versie ontwikkelt.

Humanistische psychologie

De basis van mijn werkwijze komt voort uit het gedachtegoed van de humanistische psychologie, ook wel de optimistische psychologie genoemd. Volgens de humanische psychologie heeft ieder mens bewust of onbewust, het verlangen om te zijn zoals hij/zij is en te leven zoals hij/zij dat graag wilt. Zij stimuleert mensen om tot een optimale emotionele ontwikkeling te komen. De humanistische psychologie gaat er vanuit dat ieder mens, in principe in staat is zijn leven vorm te geven zoals hij/zij dat zelf wilt. Iedereen heeft het in zich om creatief, levenslustig en blij door het leven te gaan. Ieder mens heeft het vermogen om gewoon zichzelf te zijn. Helaas zijn er nog al wat obstakels uit het verleden die ons verhinderen alles uit onszelf te halen wat er in zit. Wanneer we die obstakels kunnen wegnemen, zouden we oneindig veel meer mogelijkheden hebben om ons leven vorm te geven, dan het nu het geval is. Het is bekend dat we over het algemeen slechts een fractie van onze potentiele mogelijkheden benutten. De humanistische psychologie gebruikt lichaams-en ervarings gerichte methoden om die obstakels aan te pakken.