Het onderbewuste

De menselijke geest is verdeeld in een bewust deel en een onbewust deel. Nog geen tien procent van wat wij doen en laten doen we bewust. De rest, meer dan negentig procent van ons doen en laten gaat onbewust. Hoewel het onderbewuste dus het grootste deel van onze geest gebruikt, is het op bepaalde punten zwaar gehandicapt. Want het kan niet coordineren, integreren, afwegen en overwegen, bovendien kan het onmogelijk creatief en vernieuwend zijn. Die eigenschappen maken deel uit van het bewuste deel. Daar heeft het onbewuste deel geen toegang toe. Het onbewuste deel is een vergaarbak van alles wat ooit verdrongen is, wat we niet wilde ervaren. Het is reactief, conservatief, behoudend , het houdt vast aan bestaande toestanden. Het vertoont steeds weer hetzelfde stereotiepe gedrag. Wanneer we bewust proberen dingen van onszelf te veranderen, dan heeft het onbewuste daar grote moeite mee. Het trekt gewoon de handrem aan, waardoor ons voornemen gedoemd is om te mislukken. Ook al maken we onszelf graag wijs dat we een bewuste wil hebben die ons leven richting geeft. In feite bepaalt ons onbewuste deel welke kant we opgaan.